Tuesday, 4 October 2016

Tabika Imtiaz, Sekolah Rendah Imtiaz Di Terengganu Mulai Tahun Hadapan?


Kerajaan Terengganu merancang untuk melaksanakan tadika Imtiaz dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Masyarakat (Kemas) menggunakan konsep pendidikan yang berteraskan al-Quran, bahasa Arab dan bahasa Inggeris.

Menteri Besar, Ahmad Razif Abd Rahman berkata pihaknya akan mengemukakan perincian cadangan itu kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) agar dapat direalisasikan tahun hadapan.

"Tadika Imtiaz ini akan menjadi tadika pelapis untuk pelajar Sekolah Rendah Imtiaz dan sekiranya pelajar menunjukkan kecemerlangan dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah, pelajar itu akan terus diserap masuk ke Sekolah Menengah Imtiaz.

Ahmad Razif berkata, ia sejajar dengan hasrat kerajaan negeri untuk melahirkan modal insan pelajar yang cemerlang berteraskan al Quran yang memberi penekanan dalam pembelajaran bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan hafal Al-Quran.

‘Negeri Terengganu memang mengambil berat tentang pendidikan agama kerana itu kita melaksanakan sekolah pondok moden, kita menambah nilai sekolah Imtiaz’.

‘Insyallah kita merancang untuk melaksanakan Tabika Imtiaz dan Sekolah Rendah Imtiaz’.

‘Saya telah minta Encik Hassan (Hassan Manaf, Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan & Pembangunan) Kemas)  dapat menyampaikan hasrat kerajaan negeri untuk mengadakan collaboration (kerjasama) dengan pihak Kemas untuk mengadakan Tabika Imtiaz dahulu’.


‘Kita berdoa akan dipertimbangkan oleh pihak KKLW (Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) seperti mana yang telah kita laksanakan dalam konsep melaksanakan Sekolah MRSM Ketengah Yayasan Terengganu’.

Katanya, jika dapat bekerjasama macam tu ia dapat menjimatkan dari segi kos dan perbelanjaan pengurusan dan pelaksanaan di bawah Kemas.

Sebelum ini wujud kerjasama melalui program English dengan Kemas iaitu Program Tadika Cemerlang konsep Tadika Cemerlang dengan kita bekalkan ICT, buku, computer, latihan guru melalui program Program Tadika Cemerlang.

‘Melalui konsep yang sama (Program Tadika Cemerlang) tetapi kita buat secara kerjasama’.

‘Saya bercadang supaya tadika ini kita dapatkan serapkan dalam keutamaan kepada penekanan bahasa English, Bahasa Arab dan untuk hafal Quran’," katanya..

‘Jika dapat dibuat pendedahan awal maka Imtiaz Sekolah rendah jadi feeder dan Imtiaz sekolah menengah jadi feeder dan ia dapat mencapai hasrat kerajaan negeri menubuhkan Imtiaz ini’.

Beliau berkata demikian selepas merasmikan Penutup Program Hari Potensi Kanak-kanak Tabika Dan Karnival KEMAS Peringkat Negeri Terengganu Tahun 2016 di Kem Pengakap Seberang Takir semalam yang dihadiri oleh warga Kemas termasuk guru dan murid tabika seluruh negeri Terengganu .

Turut hadir Hassan dan Pengarah Kemas Terengganu Dr Faridah Mat.

Sementara itu bagi Sekolah Rendah Imtiaz pula, kerajaan negeri masih menunggu persiapan daripada Yayasan Islam Terengganu untuk proses pelaksanaannya dan bercadang untuk membuka sekolah pertama pada tahun depan di Kuala Terengganu.

Katanya, untuk Sekolah Rendah Imtiaz kerajaan negeri masih menunggu persiapan yang dibuat Yayasan Islam Terengganu dan tugas melaksanakannya diserahkan kepada Yayasan Islam Terengganu.

Tegasnya, tahun hadapan, kerajaan negeri akan melaksanakan sebuah projek /pilot' di Kuala Terengganu.

No comments:

Post a Comment